Privacy beleid

Fou du Goût hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Op deze pagina informeren we u over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Fou du Goût houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en enkel wanneer u daar toestemming heeft voor verleend. Deze doeleinden omvatten:

  • Ter beschikking stellen en toegang verlenen tot de Fou du Goût website
  • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Interne marketing

Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgeven aan derde partijen.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die u ons hebt aangeleverd. Bij verdere vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons of met de Privacycommissie contact opnemen.

Contactgegevens:
info@foudugout.be